İletişim ve Yayıncılık Komisyonu

İLETİŞİM VE YAYINCILIK KOMİSYONU
Gümrük Müşavirleri  Gümrük Müşavir Yardımcıları
Halit Ufuk BOYALI Alper Kürşad GÜNDÜZ
Asiye Tuba ALTUN
Bayramali TEMİZER