Ana Sayfa Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavını Kazanan Adayların Hazırlayacağı Evraklar

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavını Kazanan Adayların Hazırlayacağı Evraklar

Üyelik Evrakları;

 • Üyelik Dilekçesi
 • Üye Bilgi Formu
 • Taahhütname
 • Diploma Fotokopisi
 • TR17 0006 2000 1140 0006 2988 31 (114-629 88 31) nolu Garanti Bankası Maltepe Şb’si hesabına 600,00 TL üyelik aidatı yatırıldığını gösterir dekont
 • 2 Adet Fotoğraf

İzin Belgesi Talep Evrakları

 • Dilekçe
 • İzin Belge Talep Formu
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Herhangi bir vergi dairesi diğer harçlar (9069 kod numarası) bölümüne 1.536.80 TL yatırıldığını gösterir harç makbuzu
 • Adli Sicil Belgesi (E-Devlet şifresiyle alınabilir. TC kimlik numaralı olacak, Verileceği Kurum ve Konu kısmına Resmi Kurum Yazılması gereklidir.)
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Fotoğraflar 6 cm x 4,5 cm boyutunda olacaktır.)

Not: Tüm evraklar hazırlandığında info@agm.org.tr adresine mail atarak onay isteyiniz.