8 Eylül 2018 Tarihli ve 30529 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tebliğler;

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/29)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/30)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/32)