Eylül 2018 Tarihli ve 30530 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;

––  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4)

––  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)