ATO BİLGİ GÜNCELLEME FORMU 

0
3309

Değerli Üyelerimiz;

Ankara Ticaret Odasından alınan 19.10.2016 tarihli yazıda, Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıtlı tüm firmaların tescil işlerinin 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yapılacağı bildirilmiştir.

Buna göre; firma bilgilerinizin www.atonet.org.tr/guncelbilgi bağlantısı üzerinden kontrol edilerek hatalı bilgilerin düzeltilmesi ve eksik bilgilerin tamamlanarak  bilgi güncelleme formu çıktılarının firma kaşeli ve temsile yetkili kişi/kişilerce ıslak imzalı olarak imza sirküleri ile birlikte en geç 02 Aralık 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.