Şubat Ayı Güncelleme Evrakları

FORMLAR VE İSTENEN  BELGELER

1-) Derneğimize Dilekçe

2-) Değişiklik Vardır / Yoktur  matbu dilekçe örneği  (Firma Kaşeli ve İmzalı)

3-) Firma Değişiklik Takip ve Beyan Formu (Firma Kaşeli ve İmzalı)

4-) Kasım ve Aralık aylarına ait Sigortalı Hizmet Listesi  (firma kaşeli ve imzalı birer adet )

5-) Ocak ayına ait üye aidatı ödendi dekontu fotokopisi (Geçmiş dönem borcu olanların borçlarının tamamını kapatmaları ve dekontu güncelleme formlarına eklemeleri rica olunur.)