7 Eylül 2018 Tarihli ve 30528 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan ” İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/33) ” ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.