Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı iletilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almakta ve anılan ürünlere ilişkin itirazların Bakanlıklarına en geç 10/12/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmekte olup, başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma adresinden ulaşılabilmektedir.

Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7’nci kısım 2’nci bölümünün incelenebileceği, listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından  dolayı, firmaların GTİP’lerden ziyade tanımları inceleyip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapmalarının önem arz ettiği de ayrıca belirtilmektedir.

Ek: Yeni Görüşülen Ürün Listesi (43 Sayfa) İndirmek için tıklayınız.

Kaynak : İTKİB