Sosyal İşler Komisyonu

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
Gümrük Müşavirleri Gümrük Müşavir Yardımcıları
Fahri YAĞCI Ahmet KARACA
Asiye Tuba ALTUN
Atılgan GENÇ
Ayşe Bilge ÖZDEMİR
Erdoğan ÇELİK
Serdar BAĞÖNÜ
Yasin KUŞÇU