Yardımcı Kaynaklarımız

MENŞE KAZANIM KURALLARI VE MENŞE KÜMÜLASYONU

Gümrük ve dış ticaret erbabının oldukça zorlandığı bazı temel gümrük mevzuatına ilişkin gerek tarife önlemleri gerekse tarife dışı önlemler bakımından teknik analizler ve geniş yorum kuralları gerektiren üç temel konusu bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, eşyanın gümrük tarife pozisyonunun tespiti, menşeinin belirlenmesi ve gümrük kıymetinin kurallar çerçevesinde belirlenmesi vergisel ve cezai yükümlülükler bakımından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu kitapta esas olarak eşyanın menşe kazanım kuralları, tercihli ticarette menşe kümülasyonu gibi ana konular analiz edilirken bu kuralların gereklerinin sağlanabilmesi için eşyanın gümrük tarifesinin ve gümrük kıymetinin de bilinmesi gerekmektedir. Dış ticarete konu eşyanın gerek tercihsiz ticarete konu olsun gerek se tercihli ticarete konu olsun, menşe kazanım kurallarının tespitinin yapılabilmesi için o eşyanın gümrük tarife pozisyonu bilinmeden bu kuralların işletilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde kuralların önemli bir kısmı eşyanın gümrük kıymeti ile fabrika çıkış fiyatı karşılaştırılarak belirlendiğinden nihai ürünün bünyesine giren menşeili olmayan girdilerin gümrük kıymetinden neyin kastedildiğinin de bilinmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle kitabımızda eşyanın gümrük tarifesi ve gümrük kıymeti nedir, nasıl belirlenir konusuna da özet olarak yer verilmiştir.

Söz konusu kitabı temin etmek için aşağıdaki hesap numarasına 70,00 TL ücreti ödendikten sonra yatırılan dekonta (Şahıs ise TC Kimlik, Firma ise Vergi Dairesi ve Hesap Numarası ve adres bilgileri) yazılarak Fax : 0(312) 213 18 87 yada info@agm.org.tr adresine mail atmaları rica olunur.

 • Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi
 • Garanti Bankası Maltepe Şubesi  
 • Şube Kodu : 114
 • Hesap Numarası : 629 70 36
 • IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36
Gümrük Tarifesi, Sınıflandırmanın Temel Prensipleri, Uygulama Örnekleri (2017 AS Değişiklikleriyle Birlikte)

Gümrük ve Ticaret Tarife Uzmanları Sn. A. Ercan İLGÜZ, Sn. Berk YILDIRIM, Sn. Seda YILDIRIM ve Gümrük Muayene Memuru Sn. Cihan Haydar KÜÇÜKFALAY tarafından hazırlanan ‘’Gümrük Tarifesi, Sınıflandırmanın Temel Prensipleri, Uygulama Örnekleri (2017 AS Değişiklikleriyle Birlikte)‘’ adlı 585 sayfalık eser satışa sunulmuştur. Söz konusu kitapta, Tarife Sistemi ve Sınıflandırmanın Esasları detaylıca incelenirken, “Ses ve Görüntü Cihazları,  Bilgisayar ve Donanımları, Monitörler, Oyuncaklar ve Spor Ekipmanı, Elektrikli Aydınlatma Gereçlerinin” sınıflandırılması resimli örneklerle açıklanmaktadır. Eser, sektör bazında hazırlanacak sınıflandırma kitaplarının 1.cildini oluşturmaktadır.

Söz konusu kitap;

1 Adet alan 75,00 TL  /Kitap,

2-5 Adet alırsa 60,00 TL / Kitap,

6-9 Adet alırsa 40,00 TL /Kitap

10 Adet ve üzerinde 30,00TL / Kitap

olarak satılmaktadır.

Söz konusu kitabı temin etmek için aşağıdaki hesap numarasına ücreti ödendikten sonra yatırılan dekonta (Şahıs ise TC Kimlik, Firma ise Vergi Dairesi ve Hesap Numarası ve adres bilgileri) yazılarak Fax : 0(312) 213 18 87 yada info@agm.org.tr adresine mail atmaları rica olunur.

 • Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi
 • Garanti Bankası Maltepe Şubesi  
 • Şube Kodu : 114
 • Hesap Numarası : 629 70 36
 • IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36

İthalatta Vergi ve Mali Yükümlülükler

Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ tarafından hazırlanan ‘‘ İthalatta Vergi ve Mali Yükümlülükler ’’ adlı 293 sayfalık eser 30,00 TL KDV dahil olarak satışa sunulmuştur. Söz konusu kitapta, ithalatta tahsil edilen tüm vergi ve mali yükümlülükler nazari ve tecrübi olarak ve birbirleriyle bağlantı noktaları kurularak okuyucunun dimağında kalıcı bir tat bırakacak şekilde harmanlanmıştır. Bundan başka kitabın adını uzatacağı kaygısıyla adında yer almamış olsa da, gümrük idareleri tarafından ithalatta uygulanan idari para cezaları ile gümrük uzlaşma müessesesi de ayrı kısımlar halinde ele alınarak muhteva bütünleşik bir şekilde okuyucunun takdirine sunulmuştur.

Söz konusu kitabı temin etmek için aşağıdaki hesap numarasına ücreti ödendikten sonra yatırılan dekonta (Şahıs ise TC Kimlik, Firma ise Vergi Dairesi ve Hesap Numarası ve adres bilgileri) yazılarak Fax : 0(312) 213 18 87 yada info@agm.org.tr adresine mail atmaları rica olunur.

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi

Garanti Bankası Maltepe Şubesi

Şube Kodu : 114

Hesap Numarası : 629 70 36

IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36

Gümrük Mevzuat Kitabı 

Baskı Tarihi : 25 Mart 2019

4458 sayılı Gümrük Kanunu,

 • Gümrük Yönetmeliği ve Ekleri,
 • Bakanlar Kurulu Kararları 2006/10895 ve 2009/15481,
 • 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2012/1 Sayılı Tebliğ,
 • 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”,
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
 • İthalat Rejimi Kararı
 • İhracat Rejimi Kararı
 • İthalat ve İhracat Yönetmeliği
 • Tasfiye Yönetmeliği,
 • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği,
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu, Karar ve Tebliğler,
 • 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği,

Konularını içeren 25 Mart 2019  baskılı “Gümrük Mevzuatı”  kitabı bastırılmıştır.

Söz konusu kitaptan sınırlı sayıda bastırılmış olup, fatura karşılığında KDV Dahil 80,00.-TL bedelden (kargo ile gönderilmesini isteyenler için ücreti kendilerine ait olacak şekilde) dağıtıma başlanmıştır.

Kitap Sayısının kısıtlı olması nedeniyle Kitap almak isteyen üyelerimiz, Derneğimizin İktisadi İşletmesine ait aşağıda kayıtlı banka hesap numarasına kitap ücretini yatırmaları, yatırılan dekontun mail yada fax yoluyla derneğimize göndermeleri durumunda fatura karşılığında kitaplarını temin edebilirler. ( Dekont üzerinde ücreti yatıran kişi yada firmanın fatura bilgileri gerekmektedir) (Şahıs ise TC Kimlik Numarası, Firma ise Vergi Dairesi ve numarası)

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi
Garanti Bankası Maltepe Şubesi
Şube Kodu : 114
Hesap Numarası : 629 70 36
IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36

Türk Gümrük Tarife Cetveli 

Baskı Tarihi : 25 Mart 2019

2019 yılına ait Türk Gümrük Tarife Cetveli Kitabı yayımlanmıştır. Kitap KDV Dahil 80,00-TL olup, almak isteyen üyelerimize fatura karşılığında teslim edilecektir.

Kitap Sayısının kısıtlı olması nedeniyle Kitap almak isteyen üyelerimiz, Derneğimizin İktisadi İşletmesine ait aşağıda kayıtlı banka hesap numarasına kitap ücretini yatırmaları, yatırılan dekontun mail yada fax yoluyla derneğimize göndermeleri durumunda fatura karşılığında kitaplarını temin edebilirler.

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi
Garanti Bankası Maltepe Şubesi
Şube Kodu : 114
Hesap Numarası : 629 70 36
IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36

Örnekli-Çözümlü MENŞE VE KIYMET KURALLARI Eğitim Notları

Eğitim Komisyonu Başkanımız Sayın Atilla ŞAHİN tarafından hazırlanan ‘’ Örnekli-Çözümlü MENŞE VE KIYMET KURALLARI Eğitim Notları ‘’ kitabını Dernek merkezimizden 15,00 (Onbeş) TL karşılığında alabilirsiniz yada ücret alıcı şekilde kargo ile gönderebiliriz.

 • Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi
 • Garanti Bankası Maltepe Şubesi  
 • Şube Kodu : 114
 • Hesap Numarası : 629 70 36
 • IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36

 

Mevzuat Notları kitabı

4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve ona bağlı Gümrük yönetmeliği ile beraber 35 adet mevzuatın madde madde ne demek istediğini özellikle önemli noktalırının ne olduğunu gösterir niteliğindedir.

Kanunda ona bağlı yönetmeliğini yan yana getirerek daha açıklayıcı hale getirmek istdiğim mevzuatta ,Rejimler,5607 KMK gibi bağlı konular ,Alt Yönetmelikleri, 15481 BKK ve diğer bağlı tebliğ ve genelgeler ile Sınava hazırlananlar için iyi bir baş ucu kaynağı niteliğindedir.

Kitap bir kere incelendiği taktirde içerisinde çok güzel nitelikte bilgiler içerdiği görülecektir.

Mevzuat Notları Kitabını inceleyip satın almak için gerekli iletişim bilgileri alt taraftadır.

Kitap Ücreti: 65,00 TL‘dir.

SEMİH ERDOĞAN      0 (532) 422 18 29

semih@inancgroup.comhakki245@mynet.com

Dış Ticaret ve Gümrük ( Teori – Mevzuat – Uygulama )

Söz Konusu Kitabı temin etmek için; Nevzat SAYGILIOĞLU İŞ BANKASI ORAN ŞUBESİ ŞUBE KODU:4197 HESAP NO:19132 IBAN: TR70 0006 4000 0014 1970 0191 32 Nolu hesaba 60,00 TL Yatırdıktan sonra kargo bilgileriniz ile birlikte info@agm.org.tr adresine mail atmanız taktirde kitabınız adresinize ücret alıcı olarak gönderilecektir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Rehberi Kitabı

 

Söz konusu kitabı temin etmek için aşağıdaki hesap numarasına 40,00 TL ücreti ödendikten sonra yatırılan dekonta (Şahıs ise TC Kimlik, Firma ise Vergi Dairesi ve Hesap Numarası ve adres bilgileri) yazılarak Fax : 0(312) 213 18 87 yada info@agm.org.tr adresine mail atmaları rica olunur.

 • Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi
 • Garanti Bankası Maltepe Şubesi  
 • Şube Kodu : 114
 • Hesap Numarası : 629 70 36
 • IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36