Yardımcı Kaynaklarımız

Türk Gümrük Tarife Cetveli 

Baskı Tarihi : 14 Ocak 2020

2020 yılına ait Türk Gümrük Tarife Cetveli Kitabı yayımlanmıştır. Kitap KDV Dahil 85,00-TL olup, almak isteyen üyelerimize fatura karşılığında teslim edilecektir.

Kitap Sayısının kısıtlı olması nedeniyle Kitap almak isteyen üyelerimiz, Derneğimizin İktisadi İşletmesine ait aşağıda kayıtlı banka hesap numarasına kitap ücretini yatırmaları, yatırılan dekontun mail yada fax yoluyla derneğimize göndermeleri durumunda fatura karşılığında kitaplarını temin edebilirler.

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi
Garanti Bankası Maltepe Şubesi
Şube Kodu : 114
Hesap Numarası : 629 70 36
IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36

Gümrük Mevzuat Kitabı

2020 Yılı Güncel Gümrük Mevzuatı Kitabımızın içeriğinde;

 • Gümrük Kanunu,
 • Gümrük Yönetmeliği,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İkincil Düzenlemeleri,
 • 2009/15481 ve 2006/10895 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları,
 • Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimi Karar ve Tebliğleri,
 • Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,
 • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği,
 • Tasfiye Yönetmeliği,
 • Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ve İlgili Tebliğ,
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği(YYS),
 • Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği,
 • Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma İle Yükleme ve
 • Boşaltmalara Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ yer almaktadır.

Söz konusu kitaptan sınırlı sayıda bastırılmış olup, fatura karşılığında KDV Dahil 85,00.-TL bedelden (kargo ile gönderilmesini isteyenler için ücreti kendilerine ait olacak şekilde) dağıtıma başlanmıştır.

Kitap Sayısının kısıtlı olması nedeniyle Kitap almak isteyen üyelerimiz, Derneğimizin İktisadi İşletmesine ait aşağıda kayıtlı banka hesap numarasına kitap ücretini yatırmaları, yatırılan dekontun mail yada fax yoluyla derneğimize göndermeleri durumunda fatura karşılığında kitaplarını temin edebilirler. ( Dekont üzerinde ücreti yatıran kişi yada firmanın fatura bilgileri gerekmektedir) (Şahıs ise TC Kimlik Numarası, Firma ise Vergi Dairesi ve numarası)

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi
Garanti Bankası Maltepe Şubesi
Şube Kodu : 114
Hesap Numarası : 629 70 36
IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36

MENŞE KAZANIM KURALLARI VE MENŞE KÜMÜLASYONU

Gümrük ve dış ticaret erbabının oldukça zorlandığı bazı temel gümrük mevzuatına ilişkin gerek tarife önlemleri gerekse tarife dışı önlemler bakımından teknik analizler ve geniş yorum kuralları gerektiren üç temel konusu bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, eşyanın gümrük tarife pozisyonunun tespiti, menşeinin belirlenmesi ve gümrük kıymetinin kurallar çerçevesinde belirlenmesi vergisel ve cezai yükümlülükler bakımından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu kitapta esas olarak eşyanın menşe kazanım kuralları, tercihli ticarette menşe kümülasyonu gibi ana konular analiz edilirken bu kuralların gereklerinin sağlanabilmesi için eşyanın gümrük tarifesinin ve gümrük kıymetinin de bilinmesi gerekmektedir. Dış ticarete konu eşyanın gerek tercihsiz ticarete konu olsun gerek se tercihli ticarete konu olsun, menşe kazanım kurallarının tespitinin yapılabilmesi için o eşyanın gümrük tarife pozisyonu bilinmeden bu kuralların işletilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde kuralların önemli bir kısmı eşyanın gümrük kıymeti ile fabrika çıkış fiyatı karşılaştırılarak belirlendiğinden nihai ürünün bünyesine giren menşeili olmayan girdilerin gümrük kıymetinden neyin kastedildiğinin de bilinmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle kitabımızda eşyanın gümrük tarifesi ve gümrük kıymeti nedir, nasıl belirlenir konusuna da özet olarak yer verilmiştir.

Menşe Kazanım Kuralları-Revize Sayfalar

Söz konusu kitabı temin etmek için aşağıdaki hesap numarasına 70,00 TL ücreti ödendikten sonra yatırılan dekonta (Şahıs ise TC Kimlik, Firma ise Vergi Dairesi ve Hesap Numarası ve adres bilgileri) yazılarak Fax : 0(312) 213 18 87 yada info@agm.org.tr adresine mail atmaları rica olunur.

 • Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi
 • Garanti Bankası Maltepe Şubesi  
 • Şube Kodu : 114
 • Hesap Numarası : 629 70 36
 • IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36

Örnekli-Çözümlü MENŞE VE KIYMET KURALLARI Eğitim Notları

Eğitim Komisyonu Başkanımız Sayın Atilla ŞAHİN tarafından hazırlanan ‘’ Örnekli-Çözümlü MENŞE VE KIYMET KURALLARI Eğitim Notları ‘’ kitabını Dernek merkezimizden 15,00 (Onbeş) TL karşılığında alabilirsiniz yada ücret alıcı şekilde kargo ile gönderebiliriz.

 • Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi
 • Garanti Bankası Maltepe Şubesi  
 • Şube Kodu : 114
 • Hesap Numarası : 629 70 36
 • IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36

Dış Ticaret ve Gümrük ( Teori – Mevzuat – Uygulama )

Söz Konusu Kitabı temin etmek için; Nevzat SAYGILIOĞLU İŞ BANKASI ORAN ŞUBESİ ŞUBE KODU:4197 HESAP NO:19132 IBAN: TR70 0006 4000 0014 1970 0191 32 Nolu hesaba 60,00 TL Yatırdıktan sonra kargo bilgileriniz ile birlikte info@agm.org.tr adresine mail atmanız taktirde kitabınız adresinize ücret alıcı olarak gönderilecektir.

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Rehberi Kitabı

Söz konusu kitabı temin etmek için aşağıdaki hesap numarasına 40,00 TL ücreti ödendikten sonra yatırılan dekonta (Şahıs ise TC Kimlik, Firma ise Vergi Dairesi ve Hesap Numarası ve adres bilgileri) yazılarak Fax : 0(312) 213 18 87 yada info@agm.org.tr adresine mail atmaları rica olunur.

 • Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi
 • Garanti Bankası Maltepe Şubesi  
 • Şube Kodu : 114
 • Hesap Numarası : 629 70 36
 • IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36