Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Komisyonu

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ KOMİSYONU
Gümrük Müşavirleri  Gümrük Müşavir Yardımcıları
Ali AKICI Alper Kürşad GÜNDÜZ
Cemal ÇETİNER
Mehmet ATILAN