Değerli Üyelerimiz;
Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı’nın  15.12.2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe 01.07.2017 tarihinde girecek olan ‘’ İhracatta E-Fatura Uygulaması ‘’ hakkında sisteme girişin aşağıda belirtilen sıra ile yapılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini önemle rica ederiz.
Yönetim Kurulu
MÜKELELF / E-FATURA DÜZENLEME HAKKINA SAHİP  İHRACATÇI  YAPILACAK İŞLEMLER
FATURA HAZIRLANMASI
=>
Mükelelef tarafından  E-Fatura hazırlanır.
Bu  fatura hazırlanrken aynen TPS sisteminde olduğu  gibi “KALEM” bazında “GTIP” bilgileri  girecekler. (Gümrük Müşaviri  açısından ihracattan önce  GTIP verilecek demek olmaktadır. İhracatta işlemi  sırasında  GTIP  hazır olacak  anlamındadır)
GİB PORTALI  KULLANILMASI
=>
Hazırlanan E-FATURA;  Maliye Bakanlığı (MB)  ” GIB”   portalı   vasıtası ile  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) sistemine gönderilecektir
GIB PORTALI TARAFINDAN YAPILAN İŞLEM
GBT SİSTEMİNE AKTARIM
=>
Mükellef tarafından oluşturrulan ve MB tarafından onaylanmış  fatura GIB portalı üzerinden  GTB sistemine aktarılır.
GTB SİSTEMİNDE YAPILAN İŞLEM
ID  NUMARASI OLUŞUMU
=>
GTB tarafından “23” haneli  “ID” numarası   oluşturulacaktır.
BEYANNNAMEDE “ID” NUMARASI KULLANIMI
=>

“Yükümlü Kayıt ve Takip  Sisteminde (YKS) yetkili  olan ve TPS şifresine haiz   FİRMA  TEMSİLCİSİ  ve/veya  GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ  tarafından

https://efatura.gtb.gov.tr/login.html

uygulama sayfasından girip  “ID” numarası  alınabilir.  Sisteme giriş yapıldıktan sonra Sol üst köşede bulunan fatura sorgulama seçeneği ile Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan “EETN No” ve “VKN No” ile Tek Pencere Sistemi üzerinde oluşturulan ve gümrük beyannamesinde kullanılacak olan 23 haneli belge ID görüntülenebilecektir.

Sonra bu  numara beyannameme de   kullanılacaktır.

“ID” numara kullanımı; “TPS” sisteminde olduğu  gibidir. Her kalem için  “….ID numarası…/ ..” gibidir.
Sistemde  sadece GTIP / kıymet kontrolü  mevcuttur.  TPS farkı  GTIP birlşetirmesi  yapılabiliyor. Fatura sistemde nasıl  tanımlı/kayıtlı  ise buna göre işlem yapılmalıdır.
DİĞER BİLGİLER
HATA MESAJI
=>
GIB portalı  vasıtası  ile gönderilen mesajlarda  HATA CEVABI  gelemsi  duurmunda,  hata mesajına göree Gelir idaresi  Başakanılığı’na veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat yapılamsı gereklidir.
DİĞER HUSUSLAR
= >