Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Fikri ve Sınaî Haklar Mevzuatına Konu Eşyaya İlişkin İşlemler” konulu yazısı