Genelge No: 2017/21 (Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri ile ilgili 2013/54 Sayılı Genelgede Değişiklik)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-010.06.01
Konu : 2013/54 Sayılı Genelgede
Değişiklik

08.11.2017 / 29215367

GENELGE (2017/21)

İlgi: 24/12/2013 tarihli ve 2013/54 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgenin “Diğer taraftan, antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın daha sonra aynı gümrük idaresinden yurt dışı edilmek istenilmesi halinde işlemler, transit rejimi kapsamında gerçekleştirilecektir.” şeklindeki hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer taraftan, antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki hava veya deniz limanına sevk edilip buralardan yurt dışı edilmesi halinde işlemler, 2013/5 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri