01 Aralık 2017 Tarihli ve 30257 Sayılı Resmî Gazetede aşağıda açılımı yapılan Tebliğ;