26 Aralık 2017 Tarihli ve 30282 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar