Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan;

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik