4 Ağustos 2017 Tarihli ve 30144 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan;

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 144)