31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete – 4. Mükerrer’de yayımlanan;

BAKANLAR KURULU KARARI

TEBLİĞ