RESIM Açıklama Gerekçe G.T.İ.P. Başlama Tarihi Bitiş Tarihi

TR350000190112.jpg
Çin’de yerleşik “GRANDE ENTERPRISE (ASIA) CO.LTD. firmasından ekte sunulan faturada kayıtlı “KETTLE HEATING DISC” olarak tanımlı “Su Kaynatma kaplarının (kettle) rezistans ihtiva eden ısıtıcı diski” isimli eşyayı ithal etmek istiyoruz. Eşya, 2013-50 sayılı genelgede tanımlanan su kaynatma kaplarının (kettle) rezistanslı metal tabanını teşkil eden, ısıticı disk olarak adlandırılan su ısıtıcısı (kettle) aksamıdır KETTLE HEATİNG DİSC” TİCARİ TANIMLI YAKLAŞIK 14 CM ÇAPINDA BULUNAN, İÇİNDE CONTASI BULUNAN EŞYANIN GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDELERİ VE 85.16 İZAHNAME NOTLARINA İSTİNADEN “8516.90.00.00.11” GTİP’ İN DE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. 8516.90.00.00.11 30.09.2019 —–

TR350000190111.jpg
Başvuru konusu eşya, hastane ve tıp merkezlerinde uzman personel tarafından kullanılabilen tıbbi bir inceleme cihazıdır. Cihazımız 1 set olup 5 parçadan oluşmaktadır. 1-Tıbbi ve cerrahi amaçlar için kullanılan kamera 2-Kamera merceği 3- Güç kaynağı 4-.Bağlantı kablosu 5- Usb sinyal adaptörü. “PORTATİF TIBBİ ENDOSKOPİ KAMERASI” TİCARİ TANIMLI BİR SET OLUP BEŞ PARÇA EŞYADAN OLUŞAN ( TIBBİ VE CERRAHİ AMAÇLI KULLANILAN KAMERA, KAMERA MERCEĞİ, GÜÇ KAYNAĞI, BAĞLANTI KABLOSU, USB SİNYAL ADAPTÖRÜ), 1080-60P KARE HIZ, 60HZ FREKANS GÖRÜNTÜ ÖZELLİĞİNE SAHİP, TEK BAŞINA GÖRÜNTÜ KAYDETME ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMAYAN EŞYANIN , GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDELERİ VE 85.25 İZAHNAME NOTLARINA İSTİNADEN “8525.80.19.00.11” GTİP’ İN DE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. 8525.80.19.00.11 26.09.2019 —–

TR350000190118.jpg
MAFSAL YATAK “MAFSAL YATAK” TİCARİ TANIMLI “GE 20 ES HTH” KODLU YAKLAŞIK 3,5 CM ÇAPINDA OLAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.30.80.90.00 GTİP’İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. 8483.30.80.90.00 01.10.2019 —–

TR350000190119.jpg
MAFSAL YATAK MAFSAL YATAK” TİCARİ TANIMLI “GAC30S HTH” KODLU YAKLAŞIK 5,5 CM ÇAPINDA OLAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.30.80.90.00 GTİP’İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR 8483.30.80.90.00 01.10.2019 —–

TR350000190113.jpg
MAFSAL YATAK MAFSAL YATAK” TİCARİ TANIMLI “GEF20 ES” KODLU YAKLAŞIK 6 CM ÇAPINDA OLAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.30.80.90.00 GTİP’İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. 8483.30.80.90.00 01.10.2019 —–

TR350000190117.jpg
MAFSAL YATAK “MAFSAL YATAK” TİCARİ TANIMLI “GEEW20 ES HTH” KODLU YAKLAŞIK 3,5 CM ÇAPINDA OLAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.30.80.90.00 GTİP’İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. 8483.30.80.90.00 01.10.2019 —–

TR350000190115.jpg
BİLYALI VİDA “BİLYALI VİDA” TİCARİ TANIMLI “POS 10A” KODLU YAKLAŞIK 6 CM UZUNLUĞUNDA OLAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.30.80.90.00 GTİP’İNDE, DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. 8483.30.80.90.00 01.10.2019 —–

TR350000190116.jpg
GEZ22 ES 2RS HTH “YATAK KOVAN MAFSALI” TİCARİ TANIMLI “GEZ22 ES 2RS HTH” KODLU YAKLAŞIK 3,5 CM ÇAPINDAKİ EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.30.80.90.00 GTİP’İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. 8483.30.80.90.00 01.10.2019 —–

TR350000190114.jpg
MAFSAL KAFA MAFSAL KAFA” TİCARİ TANIMLI “GIHRK25 DO HTH” KODLU YAKLAŞIK 7,5*5 CM ÇAPLARINDA OLAN ADET EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.30.80.90.00 GTİP’İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. 8483.30.80.90.00 01.10.2019 —–

Düzenlenenler

RESIM Açıklama Gerekçe G.T.İ.P. Başlama Tarihi Bitiş Tarihi

TR060000190031.jpg
EVONE SOLUNUM TÜPÜ VENTİLASYON (SOLUNUM)CİHAZI İLE BİRLİKTE KULLANILAN (TEK KULLANIMLIK)SOLUNUM HORTUMU GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 90. FASIL BÖLÜM NOTLARI VE 9019 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI 8421.39.85.90.00 06.09.2019 —–

Yürürlükten Kaldırılanlar

RESIM Açıklama Gerekçe G.T.İ.P. Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Kaldırılma Sebebi

TR060000130017.jpg
Lamptime marka, içerisine yerleştirilmiş ledler ile aydınlatma sağlayan dış yüzeyi alüminyumdan mamûl led spot armatür, balastı ile birlikte. Genel Yorum Kuralları (1) ve (6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9405 pozisyonu açıklama notları 9405.10.98.50.00 01.10.2013 30.09.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR060000130016.jpg
Lamptime marka, içerisine yerleştirilmiş ledler ile aydınlatma sağlayan,dış yüzeyi alüminyumdan mamûl led spot armatür, balastı ile birlikte. Genel Yorum Kuralları (1) ve (6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9405 pozisyonu açıklama notları 9405.10.98.50.00 01.10.2013 30.10.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR060000130015.jpg
Lamptime marka, çalışma gerilimi 220V, gücü 32W olan floresanın yanmasını sağlayan elektronik balast devresini içeren aksamıyla birlikte sunulan simit şeklinde floresan lamba Genel Yorum Kuralları (1) ve (6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8539 pozisyonu açıklama notları 8539.31.90.00.11 01.10.2013 30.09.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR060000130014.jpg
Lamptime marka, infrared sensörlü, plastikten mamûl duvar armatürü. (220-240V/60W) Genel yorum kuralları (1),(3/b)ve (6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9405 pozisyonu açıklama notları. 9405.10.40.90.00 01.10.2013 30.09.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR060000130013.jpg
Lamptime marka, binaların totmat sisteminde kullanılan harekete duyarlı olarak binanın aydınlatma sistemini çalıştıran sensör.(220-240V/1100W) Genel Yorum Kuralları (1) ve (6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9405 pozisyonu açıklama notları 8536.50.07.00.00 30.09.2013 29.10.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR060000130012.jpg
Lamptime marka, içerisinde yerleştirilmiş ledler ile aydınlatma sağlayan dış yüzeyi alüminyumdan mamûl led spot armatür. Genel Yorum Kuralları (1) ve(6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9405 pozisyonu açıklama notları 9405.10.98.50.00 30.09.2013 29.10.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR060000130011.jpg
Lamptime marka şarj edilebilen aküsü ile birlikte elektrik olmayan yerlerde aydınlanma amacıyla kullanılabilen Led ampüllü, şarj kablosu ile beraber plastikten mamûl aydınlatma cihazı. Genel yorum kuralları (1) ve (6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9405 pozisyonu açıklama notları 9405.40.39.00.00 30.09.2013 29.10.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR060000130010.jpg
Lamptime marka 220V geriliminde 150W metal Halide, ampul takılabilen dış cephe aydınlatmasında kulanılan projektör. Genel yorum kuralları (1) ve (6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9405 pozisyonu açıklama notları 9405.40.10.00.00 30.09.2013 29.10.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR060000130009.jpg
Lamptime marka, şarj edilebilen aküsü ile elektrikkesintilerinde direkt devreye giren sabit oalrak monte edilen ( eşyanın arka yüzü duvara monte edilmek üzere tasarlanmıştır) bağlı olduğu elektrik devresiyle şarj olan ledli plastikten mamûl aydınlatma cihazı. Genel yorum kuralları (1) ve (6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9405 pozisyonu açıklama notları. 9405.10.40.90.00 30.09.2013 29.10.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR060000130008.jpg
Lamptime marka, içerisine yerleştirilmiş ledler ile ayrınlatma sağlayan dış yüzeyi alüminyumdan mamûl led spot armatür, balastı ile birlikte. Genel yorum kuralları (1) ve (6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9405 pozisyonu açıklama notları. 9405.10.98.50.00 30.09.2013 29.09.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR060000130007.jpg
Lamptime marka içerisine bulunan ledler ile aydınlatma sağlayan kendinden balastlı led lamba. Genel yorum kuralları (1) ve (6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8543 pozisyonu açıklama notları. 8543.70.90.00.19 30.09.2013 29.10.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR060000130005.jpg
Lamptime marka, binaların otomat sisteminde kullanılan, harekete duyarlı olarak binanın aydınlatma sistemini çalıştıran sensör (220-240V/max. 1200W) Genel yorum kuralları (1) ve (6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8536 pozisyonu açıklama notları. 8536.50.07.00.00 30.09.2013 29.10.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR060000130004.jpg
Lamptime marka, çalışma gerilimi 220V olan gücü 25W, E27 duya takılabilen floresanın yanmasını sağlayan, elektronik balast devresini içeren, aksamıyla birlikte sunulan spiral şeklinde enerji tasarruflu lamba. Genel yorum kuralları (1) ve (6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8539 pozisyonu açıklama notları. 8539.31.90.00.19 30.09.2013 29.10.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR340000130241.jpg
3MX64 PROJEKTÖR CİHAZINA AİT PROJEKTÖR LAMBASI GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 85.39 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.14.06.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARI)(SERİ NO:15)İSTİNADEN 8539.32.20.00.00 01.10.2013 30.09.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR060000130019.jpg
Lamptime marka, binaların totmat sistmeinde kullanılan harekete duyarlı olarak binanın aydınlatma sistemini çalıştıran sensör (230-240V/1200W) Genel Yorum Kuralları (1) ve (6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8536 pozisyonu açıklama notları 8536.50.07.00.00 01.10.2013 30.09.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR060000130018.jpg
Lamptime marka, binaların otomat sisteminde kullanılan harekete duyarlı olarak binanın aydınlatma sistmeini çalıştıran sensör(220-240V/1200W) Genel Yorum Kuralları (1) ve (6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8536 pozisyonu açıklama notları 8536.50.07.00.00 01.10.2013 30.09.2019 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu – Madde 9/4)

TR340000190173.jpg
METAL BİR ZEMİN ÜZERİNE TUTTURULMUŞ ŞEFFAF RENKLİ DEĞİŞİK GEOMETRİK ŞEKİLLERDE AKRİLİK POLİMERDEN MAMUL KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞ TAKLİDİDİR. METAL DESTEK ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERLE KULLANILACAĞI YERE HAZIR OLAN EŞYADIR. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 71.17 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.İSTANBULLABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 3419BTB0444 SAYILI RAPORU. 7117.90.00.10.00 09.08.2019 30.09.2019 (Hatalı sınıflandırma nedeni ile 30.09.2019 tarihinde iptal edilmiştir.)