14 Ekim 2020 Tarihli ve 31274 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)

0
213
CUMHURBAŞKANI KARARLARI