Gümrükte Yaşanan Sıkıntılar Hk.

0
442

Tarih: 28.05.2014

Sayı : AGM-YK / 851

Değerli Üyelerimiz;
Üyelerimizin Gümrük İdarelerinde karşılaşmış oldukları sorunların çözülmesi amacıyla Yönetim Kurulu’nun 13.05.2014 tarih 3 sayılı kararı ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlı Gümrük İdareleri ile toplantı yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre; Bölge Müdürlüğü ve bağlı İdarelere iletilmesi amacıyla Gümrük İdarelerinde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinizin Derneğimize faks veya mail yoluyla en geç 3 Haziran Salı akşamına kadar bildirilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla.
YÖNETİM KURULU