Veteriner Kontrollerine Tabi olan hayvan ve Ürünler ile Veteriner Kontrollerine Tabi Olmayan Gıda, Gıda ile Temas Eden madde, Malzeme ve Yem

0
298

Değerli Üyelerimiz;

Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Web sayfasında mevzuat başlığı altında yer alan Tebliğ Taslağı ile hayvansal ürün gıda ve gıda ile temas eden maddelerin ithal edilebileceği gümrük idarelerinin isimlerini içeren listenin yeniden düzenlenmekte olduğunu, konu ile ilgili ithalatçı firmaları ve Gümrük Müşavirlerinin ekte sunulan görüş bildirme formuyla görüş ve önerilerini en geç 12 Haziran 2012 Salı günü mesai bitimine kadar  Derneğimize göndermelerini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu

Ekler:VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER İLE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLMAYANGIDA, GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME VE YEMLERİN GİRİŞ, İTHALAT VE İHRACATGÜMRÜK İDARELERİNİN TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

EK-1 Giriş, İthalat ve İhracat Gümrük İdareleri

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU