Kuru Kayısıda Sülfit Kalıntısı

0
297

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazete’sinin 28 Haziran 2014 tarihli nüshasında yayımlanan 718/2014/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile, bazı yem ve hayvansal menşeli olmayan gıdaların ithalatında resmi kontrollerin artırılmasına dair 669/2009 sayılı Tüzüğün I Sayılı Eki’nde, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, AB’ye ihraç edilen ülkemiz menşeli kuru kayısının dahil edildiği ve söz konusu ürün için sülfit kalıntısı bakımından artırılmış kontrol seviyesinin %10 olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Kaynak: www.oaib.org.tr/UserFiles/Circular/0dd0add86a5b400bb3198510fbe87b8f.pdf