İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/4) ve Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi

0
485

21 Mart 2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/4) ve Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kredi Kayıt Bürosu arasında “Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi” hakkında duyuru aşağıdaki gibidir.

Teminat Durum Sorgulama Protokolü İmzalandı

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan teminat mektuplarının gümrük idarelerince elektronik ortamda sorgulanarak doğruluğunun teyit edilebilmesi ve sahte teminat mektupları nedeniyle Bankaların karşılaşmış oldukları maliyetlerin azaltılması amaçlarıyla Türkiye Bankalar Birliği ve Bakanlığımız ortak çalışmaları sonucunda Kredi Kayıt Bürosunca “Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi”nin kurulması kararlaştırılmıştır.

 Bakanlığımızca söz konusu elektronik sisteme erişim sağlanarak teminat mektuplarının sorgulanmasını teminen altyapı çalışmaları kısa sürede tamamlanmış ve tüm gümrük idarelerinin erişimine hazır hale getirilmiştir.

 Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi 18 Mart 2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar V. Sezai Uçarmak ile Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz’in imzaladığı Protokol ile kullanılmaya başlamıştır.

 Hâlihazırda, söz konusu sistemde 19 bankanın teminat mektupları sorgulanabilmekte, Kredi Kayıt Bürosu tarafından sisteme diğer bankaların katılımlarının sağlanmasına yönelik olarak teknik çalışmalar devam etmektedir.