TIR Karnesi

0
323

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ve bir örneği ekte gönderilen 07.05.2015 tarih, 9042 sayılı yazıda; IRU’dan alınan yazıya istinaden halihazırda kullanılan TIR Karnelerinde fiziki değişikliğe gidildiği,

Söz Konusu Yazı İçin tıklayınız.