23 Mayıs Resmi Gazete Özeti

0
349

23 Mayıs 2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aşağıda açılımı yapılan Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğler;
2015/7699 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar,
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/12)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/14)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/16)