Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü “İhracat Beyannamelerinin Kapatılmasında Yaşanan Gecikmeler”

0
293

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan yazıda; “ihracat gümrük beyannamelerinin zamanında kapatılmaması ve ihracatçı nüshalarının ilgilisine zamanında teslim edilmemesi” nedeniyle yaşanan şikayet ve sıkıntıların önüne geçilebilmesi bakımından, beyannamelere ilişkin işlemlerin herhangi bir gecikme ve aksaklığa mahal verilmeksizin takibinin yapılarak, beyannamelerin kapatılmasına kadar olan tüm adımlarda sürecin hızlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması ile mevzuat doğrultusunda işlemlerin yerine getirilmesi hususlarını içeren örneği sunulan yazı ile tüm bağlantı Gümrük Müdürlükleri’nin talimatlandırıldığı bildirilmektedir.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız