Kanada AD ve CVD Soruşturmaları

0
290

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından 10 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan ve 25 Haziran 2015 tarihinde Gerekçe Beyannamesi (Statement of Reasons) yapılan bildirimlerde CBSA tarafından, Hindistan ve Rusya Federasyonu (Rusya) menşeli “Sıcak Çekme Çelikten Levha ve Yüksek Dayanımlı Düşük Alaşımlı Çelikten Levha” (Kanada Gümrük Tarife Sistemi’ne göre

 7208.51.00.10, 7208.51.00.91, 7208.51.00.92, 7208.51.00.93, 7208.51.00.94, 7208.51.00.95, 7208.52.00.10, 7208.52.00.91, 7208.52.00.92, 7208.52.00.93, 7208.52.00.94 ve 7208.52.00.95 kodlu) ithalatına yönelik anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarının başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu minvalde, söz konusu yazıda önümüzdeki dönemde Kanada tarafından Hindistan ve Rusya menşeli mezkur ürünlere geçici veya nihai bir önleme başvurulması durumunda, bahsi geçen ürünün Kanada’ya ihracatında ülkemiz için bir rekabet avantajının doğacağı mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

http://www.akib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-kanada-ad-ve-cvd-sorusturmalari-hk.html