0
243

25 Temmuz 2015 Tarih ve 29425 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ” 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (2015/7917) ”