Gümrük Yönetmeliği Değişikliği hakkında Danıştay 15. Daire tarafından verilen Yürütmeyi Durdurma Kararının uygulanmasına ilişkin yazısI

0
354

“ Tasfiye İşleri Genel Müdürlüğü’nün 30.06.2015 tarihli Gümrük Yönetmeliği Değişikliği hakkında Danıştay 15. Daire tarafından verilen Yürütmeyi Durdurma Kararının uygulanmasına ilişkin yazısı