0
312

KARNE BAŞVURUSUNDA BULUNACAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ADAYLARIN HAZIRLAYACAĞI EVRAKLAR

1.İŞLEM DERNEK ÜYELİĞİ

 • Dilekçe
 • Üye Bilgi Formu (Evrak içindeki Üye No, Dernek Kayıt Tarihi, Karne Numarası ve Veriliş Tarihi Kısımlarını Boş Bırakınız.)
 • Taahhütname
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Garanti Bankası Maltepe Şubesi 114 – 629 88 31 (IBAN: TR17 0006 2000 1140 0006 2988 31) Nolu hesabımıza 1.200 TL Dernek Üyelik aidatı yatırıldığını gösterir dekont.

2.İŞLEM KARNE ÇIKARMA İŞLEMİ

 • Dilekçe
 • Yerleşim yeri belgesi (İkametgah) Gümrük Müşavirliği yapılacak ile ait olması gerekmektedir. ( Muhtardan Alınacak)
 • Nüfus Cüzdan Sureti ( TC Kimlik Numaralı) ( Muhtardan Alınacak)
 • Vergi Dairesine 2.368,00 TL yatırıldığına dair harç makbuzu ve tahsilat fişi aslı ( diğer harçlar bölümüne 9069 koduyla yatırılacaktır.)
 • Adli Sicil Belgesi ( E-Devlet şifresiyle alınabilir. TC kimlik numaralı olacak, verileceği Kurum ve Konu kısmına Resmi Kurum Yazılacak)
 • Sınav Sonuç Belgesi
 • İzin Belge Formu
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopisi
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Dernek Merkezimizde Boş Karne İmzalanması gerekmektedir.