ABD TARAFINDAN ÜLKEMİZ MENŞELİ SICAK HADDELENMİŞ ÇELİKTEN YASSI MAMULLER İTHALATINA KARŞI YÜRÜTÜLMEKTE OLAN SÜBVANSİYON SORUŞTURMASININ ÖN KARARI AÇIKLANMIŞTIR.

0
288

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından Brezilya, Güney Kore ve ülkemiz menşeli “Sıcak Haddelenmiş Çelikten Yassı Mamuller” ithalatına karşı yürütülmekte olan sübvansiyon soruşturmasının ön kararı 12 Ocak 2016 tarihinde açıklanmıştır. Buna göre, ülkemiz ihracatçılarına ihmal edilebilir oranlarda (de minimis) sübvansiyon marjları hesaplanmış olup ITA’nın 23 Mayıs 2016 tarihinde açıklayacağı nihai kararının da bu yönde olması durumunda soruşturma önlemsiz kapatılacaktır.

Anılan ön kararda Brezilya için % 7,42; Güney Kore için ise %0,17 – % 0,63 (de minimis) sübvansiyon marjları hesaplanmıştır.

Kaynak: www.ekonomi.gov.tr