Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.01.2016 tarihli 13186010 sayılı tasarruflu yazısı (Mutasyon Saka Kuşlarının İthalatı Hakkında)

0
432
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.01.2016 tarihli 13186010 sayılı tasarruflu yazısı (Mutasyon Saka Kuşlarının İthalatı Hakkında)
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 20117910-170.05.01
Konu : Mutasyon Saka Kuşlarının İthalatı
Hakkında
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 24.11.2014 tarihli ve 4145467 sayılı yazımız.

b) 12.01.2016 tarih ve 13058495 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımızda özetle, CITES Sözleşmesine tabi olmayan yaban hayvanı türlerinin ticaretinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca düzenlenen İhracata Uygunluk Belgesi ve İthalata Uygunluk Belgesinin gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında gümrük idarelerince aranmasına ilişkin daha dikkatli olunması gerektiği bildirilmiş, Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan 20.11.2014 tarihli, 237075 sayılı ve 31.12.2015 tarih, 270972 sayılı yazılardan bahisle toplum, çevre sağlığı ve doğal populasyonlara zarar verme riski yüksek olan “Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası” ve “Sarı Yanaklı Su Kaplumbağası” türlerinin ithalatında da gerekli gerekli özenin gösterilmesi hususu vurgulanmıştı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 11.01.2016 tarih ve 7370 sayılı yazıda; doğaya bırakıldığında ülkemiz yerli saka kuşlarının doğal genetik yapısı için risk oluşturma ihtimali yüksek olan “Mutasyon Saka Kuşları”nın ülkemize girişinin engellenmesi için denetimlerin sıklaştırılmasının gerekliliğinin altı çizilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve konuya ilişkin bağlantınız gümrük idarelerine gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Münir UĞUZ
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yrd.

EK: 1 adet yazı örneği

DAĞITIM:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri