Endonezya’ya Bitkisel Ürün İhracatı

0
397

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın (GTHB) bir yazısına atfen, Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/4 sayılı “Bitki Kökenli Taze Gıda İhracat ve İthalatına Yönelik Gıda Güvenliği Denetimleri Yönetmeliği”nin 17 Şubat 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olduğu

 ve Endonezya’ya bitkisel gıda ürünleri ihracatında birtakım kuralların geçerli olacağı ifade edilerek, GTHB’nin taşra teşkilatına ve laboratuvar müdürlüklerine Endonezya’yabitkisel ürünler ihracatında ön bildirim ve analiz raporu düzenlenmesine ilişkin talimatları ekte iletilmiştir

Endonezya’ya Bitkisel Ürün İhracatı