Tayland Korunma Önlemi Soruşturması – Alaşımlı Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler

0
337

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Tayland tarafından “Alaşımlı Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler” (7225.30, 7225.40 ve 7226.91 GTİP’li) ithalatına karşı uygulanan korunma önleminin Tayland makamlarınca 3 yıl uzatılmasına karar verildiği bildirilmiş olup,

anılan ürün ithalatında 27 Şubat 2016-26 Şubat 2017 döneminde %41-67; 27 Şubat 2017-26 Şubat 2018 döneminde %40,42; 27 Şubat 2018-26 Şubat 2019 döneminde ise %39,21 oranında korunma önlemi uygulanmasına hükmedildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; mezkûr konuya ilişkin olarak 4 Mart 2016 tarihinde DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi tarafından yayımlandığı belirtilen bildirim ekte yer almakta olup, söz konusu önlemin 27 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Ek: DTÖ Bildirimi (8 sayfa)

KAYNAK: http://www.akib.org.tr