Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği firmalarının ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin bildirimler

0
497
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.02.2017 tarihli ve 22688784 sayılı yazısı (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği firmalarının ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin bildirimler hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 82858591-161.02.02
Konu : Yetkilendirilmiş Gümük Müşavirliği

16.02.2017 / 22688784
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yetki belgelerinin düzenlenmesi ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin YGMS ile BİLGE sistemleri üzerinde yetkilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. YGM’nin tüzel kişi ortaklığından ayrılması halinde yetki belgesinin iptal edilmesi gerekmekte olup herhangi bir sebeple YGM yetki belgesinin iptal edilmesi halinde yetki belgesi aslının Bakanlığımıza iade edilmesi ve kişiye ait yetkiye sistem üzerinde bloke konulması gerekmektedir. BİLGE üzerindeki bloke işlemi gümrük müdürlüğü veya Genel Müdürlüğümüzce yapılabilmekte iken YGMS üzerinde bloke işlemi ise yalnızca Genel Müdürlükçe gerçekletirilebilmektedir. Yetki belgesinin iptal edilememesi halinde ise sistem üzerinde usulsüz işlem yapılmaya devam edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Uygulamada, YGM firmalarının ortaklık yapılarındaki değişikliklere ilişkin gümrük müşavirlikleri dernekleri kanalıyla gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine bildirimde bulunulduğu ve bölge müdürlüğünce bağlantı gümrük idareleri ile tüm bölge müdürlüklerine bilgi verildiği ancak Genel Müdürlüğümüze bildirimde bulunulmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Bakanlığımızda tutulan sistemsel ve manuel kayıtlarda hataya sebebiyet verilmemesi ve usulsüz işlem yapılmasının engellenebilmesini teminen, YGM firmalarının ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin bildirimlerin Genel Müdürlüğümüze yapılması ile yetki belgesi asıllarının teslim alınarak gönderilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri