Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi kapsamında
sağlanan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü”(YYS) ve “Onaylanmış Kişi Statüsü” (OKS) olmak üzere birbirlerinden farklı iki “Statü” bulunmaktadır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin işlemler 30.12.2011 günlü 28158 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği ile yürütülmektedir. Adı geçen Tebliğde yapılan değişikliğe istinaden, OKS uygulamasında 15.08.2017 tarihi itibarıyla yeni döneme girilecektir. Buna göre 15.08.2017 tarihinden itibaren OKS uygulamasında A, B, C türleri kaldırılacak olup, OKS uygulaması tür ayırımı olmaksızın tek tip olarak devam edecektir. Devam edecek OKS uygulamasına sağlanan kolaylıklar, eski C türü OKSB kapsamında sağlanan kolaylıklara yakın olacaktır.

Söz konusu yazının devamını okumak için tıklayınız.