Değerli Üyemiz, 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 27.04.2018 tarih ve 33944806 sayılı “2017 Yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları ve Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması” yazılarında, 19.02.2018-02.03.2018 tarihlerinde Ankara’da yapılan Gümrük Müşavirliği sözlü sınavını kazanan adayların listesi ve  izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin adayların dosyalarında yer alması gereken belge ve bilgiler bildirilmiştir.

Gümrük Müşaviri sözlü sınavını kazanan adayların aşağıda listelenen belgeleri iki takım halinde düzenleyerek ekte gönderilen dilekçe ile Derneğimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

Adayların dosyalarında yer alması gereken belgeler;

  1. Dilekçe
  2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
  3. Okul mezuniyetine ilişkin diploma Fotokopisi,
  4. TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge,
  5. SGK’ndan alınmış sigortalının tüm çalıştığı işyerlerine ilişkin işyeri sicil numarasını, işe giriş ve işten ayrılışını, toplam pirim gün sayısını içeren resmi yazı,
  6. SGK’ndan alınacak tüm çalıştığı işyerlerini içeren tasdikli “Hizmet Dökümü”,

2017 Yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları ve Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması