Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar

0
72
Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar – 2018/11999 (30.06.2018 t. 30464 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2018/11999

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/6/2018 tarihli ve 83484 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

27/6/2018 TARİHLİ VE 2018/11999 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1- (1) Bu Karar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi uyarınca, bazı malların özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

(III) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi
Oranı
(%)
Asgari
Maktu
Vergi
Tutarı
(TL)
Maktu
Vergi
Tutarı
(TL)
2402.20 Tütün içeren sigaralar 63 0,2800 0,4200
2402.90.00.00.00 Diğerleri
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar
63 0,2800 0,4200
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)
63 0,2800 0,4200
2403.11.00.00.00 Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 63 0,0729 0,4200
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 63 0,0729 0,4200
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 63 0,0729 0,4200
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğneyeme mahsus tütün 63 0,2800 0,4200

(2) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, bu maddenin birinci fıkrasında vergi oran ve tutarları yeniden tespit edilen mallar ile 4813.10.00.80.00 G.T.İ.P. numaralı malın asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında, 2018 yılı Temmuz-Aralık dönemi ve 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

(III) SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,2429 0,3246
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,2429 0,3246
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,2429 0,3246
2402.20 Tütün içeren sigaralar 65,25 0,2429 0,3246
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

40 0,2429 0,3246
 65,25 0,2429 0,3246
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00,2403.99.90.00.00 hariç) 65,25 0,2429 0,3246
2403.11.00.00.00 Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 65,25 0,0633 0,3246
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 65,25 0,0633 0,3246
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 65,25 0,0633 0,3246
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,2429 0,3246
4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 0 0,0500