7 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan; Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Beyanname Sırasına Göre Tahsis Yöntemi (BSGTY) Tarife Kontenjanlarından yararlanabilmek için gümrük beyannamesinin tescili esnasında; anlaşma kodu alanında “KAR” ,muafiyet kodu alanında ise “TFKTJ” kodlarının seçilmesi,

Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Beyanname Sırasına Göre Tahsis Yöntemi (BSGTY) Tarife Kontenjanlarından yararlanabilmek için gümrük beyannamesinin tescili esnasında; anlaşma kodu alanında “FIL” ,muafiyet kodu alanında ise “TFKTJ” kodlarının seçilmesi gerekmektedir.

Beyan edilen GTİP için kontenjan dahilinde yeterli miktar bulunmaması durumunda “TFKTJ” kodu seçilmiş beyanname tesciline sistem izin vermeyecektir.

Söz konusu uygulama 03.08.2018 tarihi saat 17.30 itibariyle devreye alınacaktır.

Kaynak:http://risk.gtb.gov.tr