14 Aralık 2018 Tarihli ve 30625 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

––  Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik