Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2018/21 Sayılı Genelge – A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri