Değerli Üyelerimiz;

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan ,Gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli bir hizmet seviyesine taşınmasında yol gösterici olması planlanan ‘Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik ve Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi ‘ konulu anketi 14.01.2019 tarihine kadar doldurulmasını önemle rica ederiz.