13 Nisan 2019 Tarihli ve 30744 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan; 

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi ile İlgili 2019/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi