03 Mayıs 2019 Tarihli ve 30763 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ;