Değerli Üyelerimiz;

4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6. maddesi uyarınca 2019 yılında Ankara’da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların 22.07.2019 – 13.09.2019 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvuru formu ve ekte  kayıtlı belgelerle birlikte müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihlerde ön kayıt yaptırmayan adayların  sınav müracaatları kabul edilmeyecektir.

Önemli Not : Adayların belgelerini kayıtlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine elden teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta kabul edilmeyecektir.)

İstenilen Belgeler

Başvuru Formu (eksiksiz doldurulacak ve  imzalanarak elden teslim edilecektir.  Elektronik ortamda gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.)

2 Adet Kapaklı telli naylon dosya

Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi Fotokopisi (Gümrük Müşavirliği Sınavına Girenler için)