20 Temmuz 2019 Tarihli ve 30837 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Yönetmelik ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

–İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1334)

–Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik