30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 1951)’ne Dair Cumhurbaşkanı Kararı

0
110

 

– İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 1951)