31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete 4. Mükerrer’de Yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

0
123

31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı(4. Mükerrer) Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliği okumak için tıklayınız.

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ